ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

20 юни 2011 г.

Община Добрич оползотворява предимствата на ГИС при управлението на подземна инфраструктура.

прочети още ...

 

2011 г.

Обяви на Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър

прочети още ...

ИНФОРМАЦИЯ

Kонсултации относно геодезически въпроси ...

инж.Георги Гочев

0898 300038

инж.Тодор Гаров

0898 843862

geo_sofia@abv.bg

ГЕО София - отношението към клиента е на първо място

Предлагаме атрактивни цени на геодезически услуги в София, в крак с времето. Работим в събота и неделя за удобство на клиентите.

Извършвани дейности:

- трасиране на имот/парцел, забиване на колчета: необходими документи: актуална скица от общината и копие от документа за собственост;
- делба на имот - земеделски и в населени места;
- изработване на частичен дворищно-трасировъчен карнет;
- заснемане за проучване и проектиране;
- изчисляване на обеми;
- прецизно трасиране на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия);
- проектиране (вертикална планировка, трасировъчен план);
- нанасяне на сгради, подземни проводи (ел., ВиК) и съоръжения в кадастрални карти и планове;
- изработване на схеми на етажите и нанасянето им в кадастралната карта;
- изработване на Устройствени Планове;
- изработване на частични изменения на регулационни планове;
- изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност, между одобрен регулационен или устройствен план и одобрена кадастрална карта. (тази скица служи за основа при издаването на визи за проучване и проектиране и за съгласуване с присъединителните дружества /Софийска вода, ЧЕЗ, и др./): необходими документи: копие от документа за собственост и стара скица;
- следене на количества и изчисляване на обеми за нуждите на кариери.

 

и всякакви други геодезически дейности.