ИНФОРМАЦИЯ

Kонсултации относно геодезически въпроси ...

инж.Георги Гочев

0898 300038

инж.Тодор Гаров

0898 843862

geo_sofia@abv.bg

 

    Инженеринговият екип на Гео София работи от пет години в областта на геодезията. Създаденият екип работи бързо, качествено, коректно и отговорно. При нас ще срещнете разбиране и решаване на проблемите ви. Никога не се отказваме при поета задача. Най-важното за нас е вие като клиент да сте доволни от нашите услуги.

Екип експерти на ГЕО София:
инж.Георги Гочев
Дипломиран - УАСГ, Удостоверение за допълнително обучение - оценка на земеделски земи Рег.№7735 / 10.10.2008г., Проектантска Правоспособност към КИИП №41099, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по Кадастъра №2373 въз основа на заповед РД-15-89 / 18.10.2010г. от АГКК.
инж.Тодор Гаров
Дипломиран - УАСГ, Сертификат - международен сертификат за експерти по недвижими имоти, Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) към КИИП №13254, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по Кадастъра въз основа на заповед от АГКК.

Външни експерти към ГЕО София:

Част "Геодезия":
инж.Елли Гарова
инж.Йонна Петкова
инж.Красимира Карагьозова
инж.Кристиян Герасимов
инж.Милко Алабашев
инж.Мирена Матеева
инж.Тоня Раева

Част "Архитектура":
арх.Георги Кирков

Част "Конструкции":
инж.Бисер Тодоров
инж.Явор Стоев

Част "Топлотехника":
инж.Иван Ангелов

ИНЖЕНЕРИ ГЕОДЕЗИСТИ - ТРАСИРАТ

на преден план инж.Тодор Гаров, на заден план инж.Георги Гочев (няколко минути преди да трасираме оси на сграда)